Банкеръ Daily

Новини

Българският институт за стандартизация разработва план за развитие до 2017 година

Българският институт за стандартизация чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки набира оферти за разработване на стратегически план и мерки за развитието на БИС за периода до 2017 г. по проект Усъвършенстване на системата за стандартизация в България, финансиран по ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013.
Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване на конкурентоспособността на българските предприятия в рамките на общия пазар на Европейския съюз чрез развитие на националната стандартизационна система в рамките на националната инфраструктура по качеството, ориентирана пряко към нуждите на стопанските субекти и допринасяща за ефективното функциониране на предприятията. Специфични цели са насочени към повишаване степента на информираност на предприятията и българския бизнес по отношение на услугите, предоставяни от БИС и насърчаване прилагането на европейски стандарти от българските малки и средни предприятия за конкурентното им представяне на общия европейски пазар.
Проектът трябва да допринесе за подобряване качеството и количеството на услугите за бизнеса, предоставяни от БИС в съответствие с нуждите на бизнеса чрез укрепване на административния и технически капацитет на БИС и повишаване ефективността на работата на БИС в европейските и международни организации по стандартизация в подкрепа на интересите на българския бизнес.
Документация за участие може да се получи до 23 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във