Банкеръ Daily

Новини

Български транспортен холдинг увеличи дела си в Лом автотранспорт

В информационната мрежа х3news е постъпила информация от Български транспортен холдинг АД - Пловдив (6B2), според която на 4 ноември компанията е увеличила дяловото си участие в капитала на дъщерното дружество Лом автотранспорт АД, Лом, от 57.66% на 64.28 процента.
На 22-я Централизиран публичен търг е закупен един лот, състоящ се от 3043 акции срещу 7973 поименни компенсационни бонове.
Предприятието притежава сертификат от Bureau Veritas Certification за извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства и взаимно признаване на тези прегледи. Той е издаден през септември 2007 г. и е валиден до 13 август 2010 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във