Банкеръ Daily

Новини

Български технологични фирми могат да кандидатстват в европейски конкурси с финансиране над 1.2 млрд. евро

Български технологични фирми, университети и институти могат да участват в общо осем конкурса, обявени на 20 юни от Европейската комисия. Общото финансиране за всички участници е повече от 1.2 млрд. евро.
Осмият конкурс по тема информационни и комуникационни технологии към Седма рамкова програма е с бюджет 787 млн. евро. По него ще бъдат финансирани проекти на консорциуми от организации от няколко държави, свързани с научни изследвания и разработки в областта на интернет, разработване на наноелекторонни и фотонни компоненти и системи, технологии за цифрово съдържание и езици. Ще се финансират и разработки в сферата на информационни и комуникационни технологии в помощ на здравеопазването и социалното включване, за нисковъглеродна икономика, за е-обучение и достъп до културните ресурси и бъдещи и нововъзникващи технологии. Крайният срок за подаване на предложения е 17 януари 2012 година.
Конкурсът „Информационни и комуникационни технологииза зелени коли – 2012” ще финансира с 30 млн. евро проекти за по-икономични и екологични автомобили. Предложения могат да се подават до 1 декември 2011 г. Дотогава може да се кандидатства и по тема „Енергийно ефективни сгради – 2012”, където бюджетът 140 млн. евро.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е национален координатор по тема „Информационни и комуникационни технологии” от Седма рамкова програма и по „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма „Конкурентоспособност. През последните две години български фирми привлякоха с участие в тях повече от 10 милиона евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във