Банкеръ Daily

Новини

Български дипломи за работа или образование в чужбина ще се легализират само от просветното министерство

Легализирането на български дипломи, необходими за работа или продължаване на образованието в чужбина, вече ще бъдат легализирани само на едно място – в сградата на Министерството на образованието, а не както досега - и във външно министерство.
Така процедурата се облекчава, като се въвежда интегрирана услуга „на едно гише” между МОМН и МВнР. Гражданите или техни представители следва да подават всички документи за процедурата в МОМН, като по служебен път се осигурява извършването на услугата от просветното министерство и МВнР. В сградата на МОМН служител на МВнР ще извършва легализацията.
Съгласно Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от 1961 г., единствената формална процедура, която може да се изисква за удостоверяване истинността на реквизити на официален документ, издаден от чужда държава, е прилагането на удостоверение от компетентния за това орган на държавата, от която произхожда документът. Това удостоверение е така нареченият „апостил”, който се поставя върху самия документ и е по образец, посочен в Конвенцията.
В България върху документите за образование „апостил” се поставя от МВнР след предварителна заверка на образователния документ от просветното министерство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във