Банкеръ Daily

Новини

Български автори на техническа документация създават Общност на техническите комуникатори

Общността на техническите комуникатори в България (Bulgarian Technical Communicators Community) ще обединява лица, чиято професионална и творческа дейност е тясно свързана с разработката и комуникацията на техническа документация. Тя има за цел да развива и утвърждава професията автор на техническа документация в България, като активно работи и комуникира нейните стойности и принос в областта на информационните технологии. Общността ще спомага за развитието и споделянето на актуални стандарти в професията с фокус върху новите технологии и добрите практики в създаването и комуникирането на качествена техническа документация.
Началото на Общността се постави неформално с Международната конференция за автори на техническа документация “Evolution of Technical Communications” през юни 2010. Официалният старт се обявява през октомври заедно с появата на онлайн платформата techdocr.com. Интернет сайта на общността позволява ефективна комуникация и обмен на знания между авторите на техническа документация, информационните архитекти, ръководители проекти и широки ИТ специалисти. На него може да бъде намерена актуална информация за местни и европейски събития, нови технологии и стандарти, новини за професията и др. Освен достъп до професионална информация и новини за събития, общността си поставя за цел и да подпомага и ориентира желаещите да се занимават с тази професия у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във