Банкеръ Daily

Новини

Българската банка за развитие издаде облигационна емисия

Българската банка за развитие издаде необезпечена облигационна емисия с номинална стойност 20 млн. евро. Това е втората емисия облигации на емитента. Ценните книжа са със срок от 5 години, a лихвеният купон е 5 процента. Водещ мениджър по сделката е Райфайзенбанк (България).
Целта на емисията е финансиране на нови и рефинансиране на съществуващи инфраструктурни проекти в сферата на производството на енергия от възобновяеми източници и преработка на твърди битови отпадъци. Първичното записване на облигациите е осъществено при условията на частно предлагане и е насочно основно към институционални инвеститори. На по-късен етап се планира вписване на емисията в Комисията за финансов надзор и регистрация за вторична търговия на БФБ–София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във