Банкеръ Daily

Новини

Българска народна банка избира фирма за застраховане на имуществото си

Българска народна банка чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малка обществена поръчканабира оферти за избор на застрахователно дружество за застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси.
Обект на обществената поръчка е извършването на застраховане на имуществото на БНБ (включващо ДМА и материалните запаси) по списък, съдържащ техния вид, количеството, балансовата стойност и адрес. Данните са посочени в Приложение № 1 и в Приложение № 2.
Документация за участие може да се получи до 21 февруари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във