Банкеръ Daily

Новини

БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ПРОДАДЕ АКЦИИТЕ СИ ОТ ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД

Българска Холдингова Компания АД - София е прехвърлила 3 231 свои акции, представляващи 5.01% от капитала на инвестиционно дружество Ти Би Ай Евробонд. В резултат на това холдингът вече няма дялово участие. Датата на транзакцията е отразена в Централен депозитар на 9 октомври 2007 година.
Ти Би Ай Евробонд е инвестиционно дружество от отворен тип, което инвестира в дългови книжа - държавни ценни книжа (по външния и вътрешния дълг на Република България), общински, ипотечни и корпоративни облигации. Той следва консервативна инвестиционна политика и е с нисък рисков профил.
Инвестиционното дружество е част от портфейла на управляващото дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД.
Нетната печалба на Ти Би Ай Евробонд за първото полугодие е в размер на 609 658 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във