Банкеръ Daily

Новини

Българска банка за развитие плаща лихви по книжата си

Последната дата за сключване на сделки с облигации от третата емисия, издадена от Българска банка за развитие АД - София (BI6B), с ISIN код - BG2100014104, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 25 септември (вторник).


Самото плащане ще бъде на 30 септември, а лихвеното плащане е в размер на 4.8% на годишна база, с купонни плащания всяко тримесечие.


Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 27 септември.


Емисията е в размер на 20 млн. евро, а падежът й е на 30 декември 2015 година.


Българска банка за развитие АД е основана през 1999 г. под името Насърчителна банка. Трансформирана е през април 2008-а след приемането на специален закон от Парламента. Групата на Българска банка за развитие включва и дъщерните дружества Национален гаранционен фонд ЕАД и Микрофинансираща институция Джобс ЕАД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във