Банкеръ Daily

Новини

България все още далеч от европейските стандарти

Според Центъра за икономически растеж темпът, с който българската икономика расте, е твърде недостатъчен, за да доведе до по-чувствително приближаване до стандартите на Европейския съюз. Данните на Националния статистически институт показват, че икономическият ръст за миналата година е 4.3 процента. Експертите на центъра обаче твърдят, че ако страните - членки на ЕС поддържат растеж под 2%, то икономиката на България трябва да расте всяка година с 6%, за да достигне 37 на сто от средното ниво на БВП на глава от населението на европейската общност, и то през 2010 година. Изглежда тези сметки не са направени на база очаквани резултати, тъй като според амбициозната икономическа програма на Европейския съвет от Лисабон 2000 г. средният годишен икономически ръст в Европейската общност трябва да надвишава 3% до 2010 година. Това ще стане чрез увеличаване на производството с 40%, което от своя страна ще доведе до създаване на 20 млн. нови работни места. Досега обаче нейното изпълнение не е блестящо. Икономическият ръст на ЕС през 2003 г. е едва 0.8%, като през последните три години средният годишен темп е около 1.25 процента.
Държавите членки на Европейския съюз трябва да повишат инвестициите в научно-изследователската дейност, образованието и обучението, както и да направят необходимите реформи за укрепване на конкурентоспособността на европейските предприятия. За тази цел от 2000 г. насам са им отпуснати близо 80 млрд. евро. От тях за инвестиции в човешкия капитал са заделени 20 млрд. евро, за иновации и предприемачество - 22 млрд. евро,а за свързване на трансевропейските транспортни, енергийни и телекомуникационни мрежи - 37 млрд. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във