Банкеръ Daily

Новини

България твръдо настоява за премахване на квотите за улов на калкан и цаца на конференцията по „Рибарство” в Ла Коруня

По време на двудневната конференция „Реформата в Общата политика по рибарство на ЕС” в Ла Коруня беше изразена твърдата позиция на България за приемането на многогодишни планове за управление на рибните запаси в Черно море, вместо налагането на квоти за улов на калкан и цаца. Приемането на многогодишни планове за управление на рибните запаси в Черно море е по-гъвкъв и обоснован подход за опазване на рибните ресурси, постигане на екологична устойчивост, както и осигуряване на икономически и социален ефект за заетите в рибарството.
На срещата в Ла Коруня, изпълнителният директор на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Явор Недев изложи искането и стремежа на България за увеличаване добавената стойност на продуктите от риболов, аквакултура и преработка. Той, подчерта готовността на страната ни да провежда отговорен риболов, съобразен с принципите на Общата политика по рибарство на Общността.
Недев изтъкна и важността от привличането на професионалните организации в сектор „Рибарство” още на етапа на вземане на решения по отношение националната политика по рибарство. „Политиката по рибарство трябва да бъде адаптирана към пазара, трябва да бъде отчитана спецификата на този сектор, да се стреми към осигуряването на дългосрочна устойчивост и развитие на сектор „Рибарство”, заяви изпълнителният директор на рибната ни агенция.
На конференцията бяха дискутирани въпроси за управлението на рибарството в дългосрочен план, достъпът до ресурси, извършването на риболов извън 12 милната зона, разпределението на правата за риболов, както и въпроси, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов. Управлението на сектора се коннцентрира в три основни направления – децентрализация, регионален подход и увеличаване отговорността на професионалните организации във вземането на решения, в изготвянето и изпълнението на стратегиите и политиката в сектор „Рибарство”. Участниците в конференцията се обединиха около тезата, че рибарството трябва да се стреми към осигуряването на равновесие между три основни аспекта – икономически, екологичен и социален.
По време на конференцията Явор Недев се срещна с представители на Европейския парламент, Европейската комисия – Генерална дирекция „Морски въпроси и рибарство”, на испанската администрация по рибарство, на регионалното министерство на морските пространства, на генералния секретариат по морско дело, със заместник-кмета на Ла Коруня, както и с генералните директори по рибарство от страните-членки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във