Банкеръ Daily

Новини

БЪЛГАРИЯ ТРУДНО ЩЕ УСВОЯВА ЕВРОФОНДОВЕ

Финансирането на десетте, присъединили се през 2004 г., ще е почти двойно в сравнение с предишни периоди, а за България и Румъния - много по-голямо в сравнение с времето, преди присъединяването им към съюза. Това сочи доклад на Economist Intelligence Unit, посветено на европейските фондове и технологиите в новоприсъединените държави и спонсорирано от Майкрософт и Интел. Затова е естествено, че към двете нови страни-членки - Румъния и България са насочени големи очаквания. Твърде вероятно е обаче, те да срещнат трудности в усвояването на фондовете, които се предлагат за 2007-2013 г. Подобни трудности срещнаха и страните-членки от Централна Европа, както и другите нови членки преди тях, пише още в анализа.
Очаква се новите финансови възможности да се отразят значително на мерките, свързани с иновациите, тъй като част от натиска на ЕС е да се подобри конкурентоспособността на европейската икономика и да се създадат повече работни места. Това ще означава и по-голямо търсене на ИКТ оборудване, необходимост от ИТ обучение и изграждане на инфраструктура.
Според доклада България и Румъния имат много нисък иновационен индекс за 2006 г. Индексът измерва инвестициите в разработки и проучвания, иновации, разходи за ИКТ, нови патенти и продажби на високотехнологични продукти. В него се посочва още, че проникването на широколентовия интернет достъп в България е много нисък, а в Румъния - близък до нула.
И в Румъния, и в България има голяма необходимост от значителни инвестиции в модернизиране на базовата инфраструктура (например, в сферата на транспорта, опазването на околната среда, енергийния сектор), както и в по-нататъшно укрепване на административните структури. Това крие риск реализирането на ИКТ проекти да не бъде водещ приоритет, поне в началото на периода 2007-2013 г.
От страните членки се изисква да участват в съфинансирането и в много от случаите има изискване компаниите, получили финансиране, да реинвестират, така че потенциалът за стимулиране на икономиките на тези страни да бъде по-голям.

Facebook logo
Бъдете с нас и във