Банкеръ Daily

Новини

България трябва да може да обявява свободните капацитети по транзитните си газопроводи

Необходимостта България да обявява свободните капацитети по транзитните си газопроводи бе една от разискваните теми на срещата между министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и европейския комисар по търговските въпроси Карел Де Гухт.
В момента договорът ни с Газпром забранява обявяването на свободни капацитети и разглежда тези данни като конфиденциална търговска информация. Това обаче противоречи на изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет и ограничава конкуренцията.
Поставяли сме проблема и пред еврокомисаря по енергетика Гюнтер Йотингер и смятаме, че той трябва да бъде разрешен на общоевропейско равнище, е казал министър Трайков. Пред същия казус е изправена и Румъния.
Ако не бъде намерено подходящо решение на въпроса, България е заплашена от съдебна процедура, е коментирал комисар Де Гухт.
И двамата са се съгласили, че проблемът трябва да бъде предмет на общоевропейско решение.
Комисарят Де Гухт и министър Трайков са обсъдили и политика на Евросъюза в областта на инвестиционните споразумения. Министър Трайков е посочил значението на двустранните инвестиционни договори за привличането на инвестиции и необходимостта да бъде запазено действието им. Този въпрос ще се разреши с приемането на регламент, предложен Еврокомисията, чието обсъждане е на финален етап от страните-членки. Комисарят Де Гухт е подчертал, че действащото европейско законодателство дава достатъчно правни гаранции на инвеститорите от страните-членки и двустранните договори между тях следва да бъдат прекратени, като това се направи едновременно от всички.
Министър Трайков е поставил въпроса относно продължаването на действието на антидъмпинговата мярка по вноса на велосипеди от Китай. Антидъмпинговата мярка е въведена през 1993 г. като впоследствие обхватът й е разширен и върху вноса на велосипедни части. Българската страна счита, че мярката следва да бъде продължена за следващ петгодишен период, в съответствие с правилата на базовия регламент. В България има 6 производителя на велосипеди с повече от 800 работни места, които настояват за продължаване на срока на мярката с пет години. През 2010 г. те са произвели повече от 532 хил. велосипеда на обща стойност около 43 млн. евро. В сектора са направени много инвестиции, въведени са иновационни технологии, които повишават конкурентоспособността на индустрията.
Не са много индустриите, в които България има лидерски позиции в световен мащаб, но това е една от тях, е казал по този повод министър Трайков.
Министър Трайков и еврокомисарят Де Гухт са обсъдили също и хода на преговорите за членство на Русия в Световната търговска организация, както и развитието на кризата в Гърция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във