Банкеръ Daily

Новини

България ще сключи гаранционно споразумение с МБВР по заемно споразумение между НКЖИ и банката

Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да даде съгласието си правителството да проведе преговори и сключи гаранционно споразумение между България и Международната банка за възстановяване и развитие (или Световната банка) по заемно споразумение между Национална компания Железопътна инфраструктура (НКЖИ) и Международната банка за възстановяване и развитие по заем Рехабилитация на железопътната инфраструктура.
Продължителната реформа на железопътния сектор в България постигна привеждането на институционалната и правната му рамка в съответствие с тази в държавите-членки на Евросъюза и стабилизира обеми на трафика равни или по-високи от средните в Европейския съюз. Основната цел на следващата фаза на реформите на железопътния сектор в България се състои в развитието на гъвкав ж.п. отрасъл, който може да се адаптира към бързо променящата се бизнес-среда без да се разчита на трансфери от бюджета.
В помощ на реформирането на железопътния сектор, Международната банка за възстановяване и развитие предложи на Национална компания Железопътна инфраструктура заем от 70 млн. евро за рехабилитация на железопътната инфраструктура. Проектът подкрепя модернизацията на железопътната инфраструктура, която е ключова за следващата фаза на реформи в железниците и за повишаване на производителността. Документът има за цел да направи предоставяните услуги в ж.п. инфраструктура по-ефективни и ефикасни и съответно подкрепя усилията на правителството за повишаване на качеството на предлаганите услуги при запазването на устойчивостта на публичните финанси. Срокът за изпълнение на финансираните от заема проекти ще бъде от 1 юли 2011 г. - 31 декември 2014 г., а датата на приключване ще бъде 30 юни 2015 година. Заемът ще бъде гарантиран от държавата.
Предлаганият проект включва: подобряване на характеристиките на системите чрез закупуване на механизация за поддържане на железния път и съоръженията за енергетиката и енергийната система на НКЖИ и подкрепа за изпълнението на проекта. С цел по-добро оперативно управление, дейностите са разпределени в един компонент с две части.

Facebook logo
Бъдете с нас и във