Банкеръ Daily

Новини

България отбелязва Европейския ден на минералите

Общият годишен добив на индустриални минерали в България е между 5 и 6 млн. тона. Установените запаси на индустриални минерали са малко под 1.4 млрд тона, като в експлоатация са находища, които съставляват около една трета от тези запаси, съобщи на официална церемония по откриването на Европейския ден на минералите изпълнителният директор на Българската минно-геоложка камара инж. Иван Андреев. Той обясни, че от установените промишлени на находища на 55 вида минерали с най-голямо значение за страната са находищата на каменна сол, каолиносъдържащи пясъци, кварцови пясъци, барит, гипс и варовици за фаянс. В подотрасъл Добив на неметални полезни изкопаеми през 2009 г. са заети 6 667 души по данни на Националния статистически институт. В словото си инж. Андреев обясни още, че секторът е със стратегическо значение за икономиката на страната, а добивът на минерални суровини е жизненоважен за ежедневието ни. В изказването си той определи Европейския ден на минералите като изключително мотивираща и обединяваща инициатива, която събира на едно място представителите на бизнеса със заинтересованите от дейността му страни. Според него инициативата има сериозен потенциал за развитие именно в тази посока.
Личната си подкрепа за събитието даде и еврокомисарят по околната среда Янез Поточник, който отправи специално видеопоздравление, подготвено за събитието. Поточник е изразил желанието си за съвместна работа при въвеждането на Пътна карта за ресурсно-ефективна Европа като част от стратегията ЕС 2020. Минно-добивният сектор може да запази благата на нашата околна среда. Добивният бранш има опит в интегрираното планиране, управление и рекултивация – дейностите, които са добри, както за биологичното разнообразие, така и за стопанската дейност, казва в поздравлението си еврокомисарят.
За първи път откриването на инициативата се прави на производствена площадка и според нея европейските партньори могат да използват този ценен опит при организацията на събитието в бъдеще.
На церемонията присъстваха Рейхан Хабил, кмет на община Ветово, Владимир Уручев, депутат в Европейския парламент, Пламен Нунев, народен представител от ГЕРБ, Пламен Стоилов, областен управител на Русе, Милена Ценова, началник на политическия кабинет на министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Кристофър Бойд, представител на Дирекция Околна среда в Европейската комисия, д-р Мишел Реми, директор и генерален секретар на IMA Europe, Петко Димитров – зам.-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Надежда Лазарова, главен секретар на Българската асоциация на производителите на инертни материали, Нида Ахмедов, кмет на община Каолиново, Стефан Димитров, кмет на община Димитровград, доц. д-р Любен Тотев, декан на Минно-технологичен факултет на МГУ Св. Иван Рилски, минни компании и водещи производители на стъкло и фаянс.
Страната ни е сред първите, избрани за домакин на откриването на Европейския ден на минералите. В България инициативата се организира от Европейската асоциация за индустриални минерали (IMA Europe) и Каолин АД (член на организацията) и в партньорство с Българската минно-геоложка камара, Българската асоциация на производителите на инертни материали и Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски.
Отбелязването на Деня на минералите в Европа цели повишаване на информираността за минно-добивната индустрия, която е в основата на всички други индустрии и важен фактор за икономическата стабилност и енергийна независимост на всяка страна, която има подземни богатства. В Европа строителната, химическата, автомобилната, самолетната и машиностроителната промишлености осигуряват общо 1324 млрд. евро добавена стойност и 30 млн. работни места. В страната ни тази индустрия формира около 5% от БВП и осигурява директна заетост на близо 30 хил. души, а чрез свързани отрасли – на 120 хиляди.

Facebook logo
Бъдете с нас и във