Банкеръ Daily

Новини

България не подкрепя увеличение на съфинансирането от Европейските фондове за държави-членки, които прилагат програми за финансова подкрепа

България не подкрепя предложението за временно увеличение на съфинансирането от Европейските фондове за държавите-членки на Европейския съюз, които прилагат програми за финансова подкрепа.Товаnbsp; се казва в декларация на правителството, изпратена в Брюксел, във връзка с предложението за временно увеличение на съфинансирането от Европейските фондове, чрез изменение на чл. 77 на Регламент 1083/2006.


Според страната ни такава промяна би довела до неравностойно отношение към държавите-членки, които в условията на финансова и икономическа криза са водили благоразумна фискална политика и не са изпаднали в ликвидно затруднение.


Принципната позиция, която България вече изрази и ще продължи да отстоява е, че въвеждането на такава промяна ще има демотивиращ ефект за страните-членки при спазването на Пакта за стабилност и растеж. Страната ни ще продължи да отстоява виждането си, че в решаването на въпроси, свързани с кризата е необходим координиран подход и обмисляне на стимули за финансово дисциплинираните държави-членки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във