Банкеръ Daily

Новини

България и САЩ ще продължат да си сътрудничат в правоохранителната област

Анализ на проблемите в областта на правоохраната през последните 20 години направи министър на вътрешните работи Цветан Цветанов по време на кръгла маса на тема bdquo;Регионална и глобална сигурност: Ролята на България в борбата с организираната престъпност и тероризма, която се проведе в САЩ. В дискусията участваха представители на Държавния департамент на САЩ, Департамента за вътрешна сигурност, Министерство на финансите на САЩ, университетите bdquo;Джорджтаунldquo; и bdquo;Джонс Хопкинсldquo;, представители на дипломатическия корпус акредитиран във Вашингтон, политически наблюдатели и анализатори.


Цветатов посочени някои от проблемите в тази област, както и конкретни постижения и операции с евро-атлантическо партньорство по противодействието на наркотрафика и трафика на хора, фалшивите парични знаци, източването на кредитни карти чрез скимиращи устройства, както и постиженията по някои от знаковите дела в България срещу тежката организирана престъпност. Бяха дадени конкретни примери с делата bdquo;Килъритеldquo;, bdquo;Наглитеldquo; и bdquo;Октоподldquo;. Обърнато бе специално внимание на отварянето на българската правоохранителна система към евроатлантическите партньори след 2009 г., премахването на всякакъв вид политическа защита на потенциални закононарушители, както и волята и решимостта на сегашното българско правителство да налага върховенството на закона. Беше изказано конкретно удовлетворение относно все по-задълбочаващото се сътрудничество и постигнатите успехи в областта на противодействието на наркотрафика и финансовите престъпления. Бяха изведени тенденции пред двустранното сътрудничество, както и предизвикателствата пред правоохранителната общност във все по-глобализиращия се свят. В края на дискусията участниците се обединиха около мнението, че в днешни дни правоохранителната общност повече от всякога се нуждае от интегритет и взаимопомощ пред лицето на различните видове заплахи и престъпления.


Цветанов и водената от него делегация посетиха и Международната асоциация на полицейските ръководители. Тя е най-старата съсловна организация на полицейски началници в САЩ, създадена през 1893 г. Асоциацията има важна роля в областта на двустранното и многостранното сътрудничество между правоохранителните служби на САЩ, а от няколко десетилетия и между правоохранителните служби в световен мащаб. Днес Асоциацията има повече от 20 хил. членове в 115 държави в света и е важен фактор в областта на професионалната подготовка и професионалното взаимодействие между правоохранителните служби. Ръководството на Асоциацията благодари на министър Цветанов за неговата дългогодишна подкрепа за дейността на организацията, както и го запозна с някои от своите европейски програми, включително и с предстоящата в началото на 2013 г. международна среща в Париж, по въпросите на обмен на правоохранителна информация. Срещата се организира от Международната асоциация на полицейските началници съвместно с МОКП Интерпол и Френската национална полиция. Министър Цветанов информира своите домакини за различни аспекти на двустранното и многостранното сътрудничество на МВР, изтъквайки важността на оптимизиране обмена на информация между правоохранителните органи на страните от демократичния свят. Беше отделено специално внимание на ролята и мястото на България в Центъра за правоприлагане SELEC в Букурещ, създаден и функциониращ с решаващата подкрепа на американската правоохранителна общност и в Асоциацията на полицейските началници от Югоизточна Европа ndash; SEPCA.


Беше постигната взаимна договореност за запазване на високите нива на сътрудничество в името на общата цел ndash; налагане на върховенството на закона и опазване сигурността на гражданите.


Вчера българската делегация, водена от вицепремиера Цветанов проведоха поредица от работни срещи с Джанет Наполитано, секретар на Департамента по вътрешната сигурност на САЩ, както и с ръководството на Международната асоциация на полицейските ръководители. Основната среща на българската делегация беше със секретаря по вътрешната сигурност на САЩ. На нея, освен Наполитано, присъства още помощник-секретарят по вътрешната сигурност Алън Бързин, както и директорите на основните служби, влизащи в състава на Департамента за вътрешна сигурност ndash; Сикрет Сървис, Службата за имиграционен и митнически контрол, Службата за гранична охрана и други.


Секретарят на Департамента по вътрешната сигурност на САЩ благодари на министър Цветанов за ползотворното посещение в София в началото на месец октомври 2012 г. Според американската страна, това посещение за пореден път е потвърдило важността на България като стратегически партньор на САЩ в региона, както и значението на двустранното сътрудничество в толкова важна област като правоохраната. По време на посещението си в България Наполитано е имала възможността да се запознае с волята и решимостта на българското правителство в борбата с организираната престъпност, корупцията и международния тероризъм.


Българската и американската страни дадоха особено висока оценка на подписаното в София през октомври двустранно Споразумение за засилване на сътрудничеството при предотвратяването и борбата срещу тежката престъпност. Според Наполитано, Споразумението задава bdquo;нови хоризонти на двустранното сътрудничествоldquo;, а възможността за обмен на информация в реално време, допринася за по-бързото и ефективно разследване на всички форми на престъпна дейност без изключение.


В рамките на срещата беше обсъдена възможността за създаване на специализирано оперативно звено съвместно между ГДБОП, Сикрет Сървис и Департамента за вътрешна сигурност на САЩ по противодействие на престъпленията в Интернет. Директорите на ГДБОП и Сикрет Сървис Станимир Флоров и Марк Съливан подчертаха важното значение на подобно звено, имайки предвид мястото и ролята на България в региона по този кръг въпроси. Наполитано заяви, че винаги е наблюдавала с огромно удовлетворение оперативното взаимодействие между двете служби, тъй като Сикрет Сървис е функционално подчинена на секретаря по вътрешна сигурност на САЩ, и че много често е сочела това взаимодействие за пример пред други държави. Сътрудничеството между ГДБОП и Сикрет Сървис по най-добър начин илюстрира цялостното сътрудничество между България и САЩ в правоохранителната сфера.


По-нататък в разговора беше обърнато специално внимание на граничната сигурност и възможностите за двустранно сътрудничество. Вицепремиерът Цветанов запозна американската страна с постигнатото от България до момента, както и с актуалната оперативна обстановка в региона. Беше обърнато внимание на редица регионални фактори, които оказват потенциален имиграционен натиск върху България ndash; конфликта в Сирия, общото състояние на несигурност в района на Близкия и Средния Изток, както и потенциални имиграционни заплахи от някои държави в Северна Африка. Джанет Наполитано заяви, че САЩ следят с безпокойство процесите в тези региони и напълно споделят загрижеността на българското правителство. Въпреки много високата оценка от американска страна за българските граници, отговарящи на всички изисквания на Шенгенското споразумение, не бива да има никакво подценяване на възможните имиграционни заплахи. В тази връзка Наполитано и министър Цветанов се договориха в началото на 2013 г. да бъдат командировани експерти от Гранична полиция, охраняващи външната граница на Европейския съюз, да посетят югозападната граница на САЩ, където на място да се запознаят с дейността и най-добрите практики на американските гранични служби по отношение на незаконната имиграция, регулирането и контрола на пътникопотока, противодействието на трафика на хора и незаконното преминаване през границата. Министър Цветанов приветства подобна възможност, подчертавайки, че винаги е бил за споделяне на добри практики и обмяна на опит.


В края на срещата, продължила повече от един час, бяха обсъдени конкретни договорености за засилване на двустранното сътрудничество в областта на обучението на кадри от правоохранителната и правораздавателната система, за оптимизиране и увеличаване на обмена на информация по конкретни оперативни случаи, както и общи въпроси на двустранното сътрудничество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във