Банкеръ Daily

Новини

България и още пет държави ще развиват туристически проекти по Дунава

България, Хърватия, Сърбия, Румъния, Украйна и Молдова ще могат да кандидатстват съвместно за европейско финансиране за разработване на общи туристически проекти по поречието на р. Дунав. Това е една от възможностите, които дава членството в Дунавския компетентен център. Споразумението за учредяване на центъра бе подписано днес от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и ръководителя на бюрото на GTZ за България Хенинг Твестен. Проектът е финансиран с 2 млн. евро от германското дружество за техническо сътрудничество GTZ.
„Това споразумение е фокусирано изцяло върху развитието на културния, историческия и еко туризма в районите по поречието на р. Дунав, каза след подписването на документа министър Трайков. „Река Дунав през годините е сред най-подценяваните и малко използвани възможности за формиране на туристическа марка, която да предложим. За мен е неразбираемо защо досега сме подценявали тези възможности и вярвам, че с подписаното днес споразумение тази несправедливост ще бъде коригирана, добави той. Министър Трайков акцентира и върху очакването, че членството в Дунавския компетентен център ще съдейства за икономическото развитие на дунавските общини в България.
„Споразумението е от особено важна значение за нас, защото ще осигури понататъшното сътрудничество между България и GTZ на двустранна основа, подчерта и Хенинг Твестен.
Интегрирането на туризма в цялостното планиране и управление на крайдунавските територии, трансграничното съгласуване и изграждане на специализирана туристическа инфраструктура, културни туристически атракции, крайбрежни алеи за отдих и други са сред основните задачи на Дунавския компетентен център.
Сред първите пилотни проекти, които ще бъдат реализирани от членуващите в центъра държави е изграждането на велопътека по поречието на р. Дунав. До средата на следващата година трябва да бъде готова отсечката от нея между Сърбия, Румъния и България.
Общото представяне на шестте държави със специализиран щанд на значими туристически изложения също е една от възможностите, които дава членството в Дунавския компетентен център. Страните ще си сътрудничат и при разработването на нови туристически продукти за популяризиране на региона.
Инициативата за членство на България в Дунавския компетентен център е в синхрон и с Дунавската стратегия на ЕК, която предстои да бъде приета до края на годината. България кандидатства за координатор по стратегията в сектор туризъм.
Подписването на споразумението за учредяване на Дунавския компетентен център съвпада с официалното приключване на дейността на GTZ в България. Въпреки това германското дружество за техническо сътрудничество ще продължи да присъства в страната чрез проектите на Дунавския компетентен център.

Facebook logo
Бъдете с нас и във