Банкеръ Daily

Новини

БЪЛГАРИЯ Е ГОТОВА ДА ИЗКОРЕНЯВА ЛОЗЯ

Министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил е изразил позицията на България за реформата в сектор „Вино” по време на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург, съобщиха от МЗП.

Българската страна е против въвеждането на забраната за обогатяване със захароза и има резерви към схемата за трайно изкореняване на лозя. България подкрепя предложението на Европейската комисия за съкращаване на схемата за изкореняване от 5 на 3 години, както и за намаляване на площите с лозя от 10 на 8%. Страната ни счита, че всяка държава-членка сама трябва да вземе решение по отношение на трайното изкореняване. България изразява резерви и за прехвърлянето на средства от първи към втори стълб. ЕК е подчертала, че няма връзка между забраната за обогатяване със захароза и прехвърлянето на директните плащания към втори стълб. Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Мариан Фишер Боел е посочила, че има различни региони с различни потребности за подпомагане, за това ЕК предлага меню от мерки за сектор „Вино” и всяка държава може да избира най-подходящите за страната си. По време на заседанието на ЕС по земеделие и рибарство е постигнато политическо споразумение по предложението да се измени Регламент на Съвета за финансиране на Общата селскостопанска политика. С това изменение се въвежда изискване за публикуване на информация за бенефициентите в съответствие с техните права за защита на личните им данни

Facebook logo
Бъдете с нас и във