Банкеръ Daily

Новини

БУЛГАРГАЗ ОБЯВИ НОВИТЕ СИ ЦЕНИ

“Булгаргаз” ЕАД оповести своите цени за природния газ за четвъртмесечието на 2007 г., които са по-ниски от пределните, утвърдени от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Цените, които “Булгаргаз” ЕАД ще прилага при продажба на природен газ, считано от 1 октомври 2007 г., са както следва:
- цена на природния газ при продажба от обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа – 332,30 лв./1000 м3 без ДДС, или с 16,66 лв./1000 м3 по-ниска от утвърдената;
- цена на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към мрежи ниско налягане, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД – 340,02 лв./1000 м3 без ДДС, или с 16,66 лв./1000 м3 по-ниска от утвърдената

Facebook logo
Бъдете с нас и във