Банкеръ Daily

Новини

БТПП подкрепя предсрочното изплащане на задълженията по кредити без начисляване на наказателни такси

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) подкрепя намерението за усъвършенстване на уредбата чрез изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, става ясно от позицията на Палатата по законопроекта, изразена от председателят на БТПП Цветан Симеонов. Очакванията са с тези промени да се облекчи бизнеса чрез регламентиране на възможността за предсрочно изплащане на задълженията по кредити, без начисляване на наказателни такси.
Възможно е да се очаква, че премахването на наказателните такси ще стимулира и конкуренцията между банките и ще насърчи пазарното съревнование за предоставяне на по-изгодни за потребителите - предприятия или граждани, кредитни продукти. В този смисъл предлаганите промени могат да бъдат от полза, както за кредитополучателите, така и за самите банки.
Като предложение към вносителите на законопроекта, БТПП счита за необходимо извършване на оценка на въздействието от прилагането на предложените промени по отношение и на другата страна в правоотношенията - банките, и в частност изясняване действието на новия закон спрямо вече възникналите правоотношения. Считаме, че уредбата трябва да произведе действие за в бъдеще, защото банките ще атакуват евентуално придадена обратна сила на нормите, заради нарушаване на принципа за недопускане обратно действие на норми, които утежняват (правят по-неблагоприятно) положението на гражданскоправни субекти.
БТПП препоръча да се уреди нормативно и премахване на ограниченията при хипотезите на рефинансиране на кредитите, което също ще бъде положителна мярка за бизнеса и вероятно ще насърчи конкуренцията.
Считаме за необходимо и изразяваме готовност да участваме в едно по-широко обсъждане на предлаганите законодателни промени с включване на представители на Асоциацията на банките в България, както и на други организации и експерти, приключва позицията на Палатата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във