Банкеръ Daily

Новини

БТК ЩЕ КОМПЕНСИРА ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА СГРЕШЕНИЯ ДИВИДЕНТ

БТК предложи да компенсира инвеститорите, които са купили акции от дружеството в периода между започване на търговията на БФБ-София до момента на спирането й на 8 май (понеделник) след допусната техническа грешка в информацията за дивидента, който ще бъде гласуван от редовното общо събрание на акционерите на 22 юни. Това е посочено в съобщение на компанията на сайта на БФБ-София, излъчено на 9 май. Компенсацията ще е равна на разликата между пазарната цена на акциите на БТК при приключване на търговията на БФБ с ценни книжа в петък (формирана средна цена за сесията от 10.29 лв.) и по-високата покупна цена, по която акции на телекома са били закупени в посочения по-горе период. Всички заинтересовани инвеститори са поканени да приемат предложението на БТК чрез писмено потвърждение, изпратено до компанията в срок до 17 часа на 31 май 2006 година. Допълнителна информация може да бъде получена от Антон Пиралков, директор за връзки с инвеститорите на БТК, тел. 949 4949 или мейл [email protected]
Междувременно във вторник от КФН съобщиха, че предприемат действия за изясняване на обстоятелствата по подадената информация от БТК. С писма е изискано представянето на писмени обяснения за причините, довели до несъответствието в представените данни от БТК АД, от БФБ - София АД и от Централен депозитар АД. Изискана е информация за страните по сключените сделки с акции на дружеството, както и обяснения за изясняване на действията по разкриване на информацията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във