Банкеръ Daily

Новини

БСК стартира нов европейски проект, целящ преодоляване на езиковите бариери между работници и работодатели при високо рискова работна сред

Българската стопанска камара стартира нов европейски проект, целящ преодоляване на езиковите бариери между работници и работодатели при високо рискова работна среда. Той ще бъде обсъден от 15 експерти от Белгия, Испания, Португалия, Турция и България ще обсъдят на 28 октомври.Това съобщиха от БСК


Проектът е насочен към създаване на инструмент за комуникация с чуждестранни работници в особено рискова работна среда. По този начин ще се улесни общуването между работодателите и работниците, ползващи различни езици, и ще се преодолеят комуникационните пречки между тях.


Това е особено важно при работа в рискова работна среда. Ето защо, проектът на БСК е насочен към секторите строителство, химия, металообработване и здравеопазване.


Чрез негоnbsp; ще се отговори на едно ново изискване на Европейския сертификат по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), а конкретен резултат от проекта ще бъде 7-езичен мултимедиен продукт за обучение на работодатели и работници.


Новият проект на БСК е естествено продължение на осъществения през 2008-2010 г. международен проект, благодарение на който бе разработен мултимедиен продукт за обучение по здравословни условия на труд - bdquo;SAFESTART. Електронният пакет bdquo;SAFESTART е създаден през 2008 г. от Центъра за обучение на Международната организация по труда в Торино по проект, финансиран също от програма bdquo;Леонардо да Винчиrdquo;. Продуктът съдържа 14 модула и работи на 6 езика, като преводът на български език и адаптацията към българското законодателство бяха осъществени от БСК. bdquo;SAFESTART дава възможност за различни форми на обучение - самостоятелно, дистанционно и в група. Също така, обучаващият се може самостоятелно да тества знанията си, съобразно със своето време и ритъм. В някои страни от Европа (като Белгия, Холандия и Люксембург), при кандидатстване за работа се изисква сертификат bdquo;VCA за основи на безопасносттаrdquo; (придобит след преминаване на това обучение), който се получава в специализирани центрове за обучение

Facebook logo
Бъдете с нас и във