Банкеръ Daily

Новини

БСК: Шивашката промишленост бавно се съживява, българите купуват повече родно месо

Шивашката промишленост бавно се съживява, българите купуват повече родно месо, а с 8 на сто са намалели количествата на горивата на българския пазар, сочи изследване на Българската стопанска камара (БСК). Данните за развитието на пазара на горива, текстил, шивашката промишленост, месопреработването и винената индустрия са за първото тримесечие на 2011 г. Стокообменът на България с минерални горива и масла се е увеличил със 75.8% на годишна база, показва анализ на сектора, направен от „Капиталов пазар” АД, която е сто процента собственост на камарата. През първото тримесечие на 2011 г. в България са произведени 812 хил. тона минерални горива за двигатели с вътрешно горене. Вносът отчита прираст от 6.9%, а износът на горива нараства 2.7 пъти. Разчетите за първото тримесечие на 2011 г. показват, че предоставените количества за продажби на вътрешния пазар са по-малко със 7.8% в сравнение със същия период на 2010 година.
Българската текстилна промишленост показва признаци за стабилизиране и излизане от кризата през първото тримесечие на 2011 г. Тенденцията на намаление на производството е прекъсната, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г., производството е по-голямо с 2.2%, а на годишна база – с 14.6%. Вносът на текстилни изделия отчита ръст от 25.5% на годишна база, а увеличението на износа е с 36.5%. В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. производителите са продали на вътрешния пазар с 28% повече вълнени щрайхгарни тъкани. Продажбите на другите тъкани намаляват. Най-голямо е намалението на памучните тъкани - 65.4% на годишна база.
Увеличението на производството в шивашката промишленост продължава и през първото тримесечие на тази година, показва още обзорният анализ. На годишна база прирастът е 6.1%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. обаче има намаление с 6%. Вносът на шивашки изделия се е увеличил с 12.4% в сравнение с първо тримесечие на 2010 г., а износът с 18.8%. Продажбите на вътрешния пазар също се увеличават. Предприятията, производители на облекла, са продали с 40.8% повече в сравнение със същия период на 2010 г.
През първото тримесечие на тази година у нас се произвежда повече месо и месни продукти. Увеличението е с 1.2% на годишна база, а оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги нараства с 12.7%. Вносът в сектора продължава да нараства, като на годишна база се отчита ръст от 8.8%. Около 83% от вноса е на чисто месо. Сравненията с предходни периоди показват, че през първото тримесечие на 2011 г. са изнесени по-малки количества спрямо четвъртото тримесечие на 2010 година, но на годишна база се отчита прираст с 48.5%. В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. предприятията, производители на месни продукти, са продали на вътрешния пазар 2.5% повече месо и месни продукти.
Производството на вино през първото тримесечие на 2011 г. намалява, показва обзорният анализ за развитието на сектора. На годишна база спадът е с 0.9%. Произведените вина със защитено наименование за произход са по-малко с 24.4%, а тези без защитено наименование – с 0.8%. Вносът на вино в България нараства с все по-бързи темпове. На годишна база прирастът на внесеното количество вино е с 54.1%, докато при износа се наблюдава намаление на изнесените количества. В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. спадът е с 4.3%. Предприятията, производители на вино, през първото тримесечие на 2011 г. са продали на вътрешния пазар 19% повече вина в сравнение със същия период на 2010 г. Прирастът се дължи на вината без защитено наименование за произход, чиито продажби са по-големи с 22.8 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във