Банкеръ Weekly

Новини

БСК подкрепя децентрализацията на администрацията

Решението за преместване на административни структури от София към други градове в страната е целесъобразно. Това се казва в позиция на Българската стопанска камара.


От БСК считат, че в ерата на комуникациите и цифровизацията физическият контакт с държавните чиновници е анахронизъм, а това прави аргумента за географска близост на администрацията с бизнеса и гражданите несъстоятелен. Още повече, контактите на бизнеса с централната администрация практически не трябва да съществуват. Централните ведомства трябва да формират политики, а не да лицензират, да контролират, да обявяват и управляват обществени поръчки, да предлагат услуги и да събират такси за това. Този погрешен подход се мултиплицира непрекъснато, в противоречие с европейската практика, посочват от БСК.


Още по-несъстоятелен е аргументът, че чрез преместването на административни структури ще се решат проблемите на заетостта в някои региони на страната. Не администрацията, а бизнесът създават работни места, а за целта е нужна стабилна бизнес среда, част от която е ефективното административно обслужване, се посочва още в позицията на Стопанската камара.


Косвен индикатор за липсата на административен капацитет е неефективното усвояване на средствата от европейските фондове, както и неефективното разходване на публичните средства. С разбиването на административните екипи този проблем ще се задълбочи. Нещо повече, това ще постави под въпрос ефективността на контактите с европейските институции на съответните равнища, за което в продължение на години е изграждан и развиван човешки потенциал, твърдят от БСК.


Подобни действия, особено в период на криза, са контрапродуктивни и носят изключителни финансови, организационни и социални рискове, които трябва да бъдат отчетени като косвени разходи и да се калкулират към общата финансова тежест на преместването. От БСК настояват да се ускори изграждането на електронно правителство; да се пристъпи към реална административна реформа, не в географски, а в практически смисъл, на база електронизация на услугите; институциите да формират политики и да не се намесват в оперативната дейност. Според Камарата - администрацията не трябва да се разглежда като сгради и местонахождение, а като човешки и технологични възможности за управление на страната и по-ефективно обслужване на бизнеса и гражданите.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във