Банкеръ Daily

Новини

БСК: 60 % от увеличението на износа през 2010 г. се дължи на по-големи физически обеми на продадените стоки

Около 60 % от увеличението на износа през 2010 г. се дължи на по-големи физически обеми на продадените стоки, а промените в борсовите цени са се отразили на 40 процента от износа. Това се посочва в анализ на Българската стопанска камара, предоставен на вниманието на министъра на финансите Симеон Дянков.
След голямото намаление на износа през 2009 г., през 2010 г. тенденцията на увеличение от предишните години продължава. Изнесени са стоки за 30.5 млрд. лв., които спрямо 2009 г. са повече със 7.6 млрд. лв., или 33.2 на сто.
Експортът през 2010 г. е по-голям и в сравнение с 2008 г. със 752 млн. лв. или с 2.5%, което показва, че изоставането е преодоляно, сочи още анализът на БСК.
Изследването на структурата на износа показва увеличение в 92% от основните стокови групи. Това предполага, че в почти всички дейности производителите са използвали създалите се по-благоприятни условия на международните пазари за продажба да български стоки.
Около 60% от увеличението на износа се дължи на по-големия физически обем на продадените стоки. На изменение на средните цени се дължи по-малката част от увеличението на износа - 40 на сто.
Увеличение с над 100 млн. лв. на износа има в 11 от основните стокови групи. На тях се пада 48% от прираста на износа. Най-голямо е увеличението на стоките от групата Минерални горива и масла - с 1160 млн. лева, отчитат в анализа си експертите от БСК.
Увеличение спрямо 2009 г. има и на вноса, но с по-бавен темп. Внесени са стоки за 37.5 млрд. лв., а увеличението спрямо 2009 г. е 4.5 млрд. лв. или с 13.5 на сто.
Изследването на структурата на вноса показва прираст в 70% от основните групи стоки. Основният фактор за растежа на вноса през 2009 г. са по-високите средни цени на закупените стоки. От увеличение на физическия обем прирастът е само 7 на сто.
Увеличение с над 100 млн. лв. има в 14 от основните групи стоки. На тях се пада 76% от прираста. Най-голямо е увеличението на вноса отново от групата Минерални горива и масла - с 1707 млн. лева, отчитат експертите от Българската стопанска камара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във