Банкеръ Daily

Новини

Брутният премиен приход на дружествата по доброволно здравно осигуряване нараства с 9.8% на годишна база

По предварителни данни към края на 2010 г. брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 42.007 млн. лв., с което се отчита ръст от 9.8% на годишна база, става ясно от анализа на Комисията за финансов надзор.
Най-голям относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите Други здравноосигурителни пакети - от 31.2%, Извънболнична медицинска помощ - от 21.4% и Подобряване на здравето и предпазване от заболяване - от 16.3 на сто.
Размерът на възникналите претенции е за 24.211 млн. лв. при 21.442 млн. към края на 2009 година.
Сумата на активите на здравноосигурителните дружества към края на 2010 г. нараства с 16% на годишна база и възлиза на 78.685 млн. лева.
Общият размер на собствения капитал на здравноосигурителните дружества нараства с 18.6% спрямо същия период на 2009 г. и достига 53.203 млн. лева.
Размерът на здравноосигурителните резерви нараства с 16.5% и в края на 2010-а е на стойност 14.392 млн. лева.
Дружествата в сектора по доброволно здравно осигуряване отчитат технически резултат от (-3.043) млн. лв. при (-995) хил. лв. за 2009 г., съответно финансов резултат от (-1.193) млн. лв. при 220 хил. лв. година по-рано.
Броят на здравноосигурените лица по действащи към края на 2010 г. договори на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 198 765 при 177 907 към края на 2009 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във