Банкеръ Daily

Новини

Бракуването на активи докара загуба на Тракийски памук - Стара Загора

Фирмата Тракийски памук АД - Стара Загора, която се занимава с първична преработка на естествени текстилни суровини, производство на изделия и търговия с тях отчита повишение в приходи те от дейността си до 177 хил. лв., показват данните от финансовия отчет за третото тримесечие на 2010 година. Постъпленията са основно от продажби на продукция - 16 хил., наеми - 82 хил. и други приходи - 57 хил. лева. Финансовите приходи са в размер на 22 хиляди.
Разходите по икономически елементи възлизат на 297 хил. и са с 54 хил. по-високи от периода януари-септември 2009-а. В резултат на бракуване на негодни за ползване памукокомбани дружеството приключва тримесечието със загуба от 120 хил. лева. За сравнение, преди година то е имало печалба от 12 хил. лева.
Старозагорската фирма работи с персонал от седем души, а за периода няма незавършено производство в складовете. Търговските и други вземания са в размер на 1.520 млн. лв., като най-много са тези от свързани предприятия - 1.492 млн. лева. Паричните средства, с които фирмата разполага са общо 62 хил. при 69 хил. лв. в края на септември 2009-а. В същото време задълженията са намалели с 15 хил. и са само за 18 хил. лева. Най-много средства се дължат към задължения към доставчици и клиенти (6 хил.) и към персонала (5 хил.).
Вено - Холдинг АД - Бургас държи мажоритарният дял от 86.23% от общия капитал. Кипърската фирма Узбек Маритайм Ко лимитед държи 10% от книжата с право на глас, а група физически лица са собственици на останалите 3.71% от гласовете с право на глас. От мениджърите единствено изпълнителният директор Люба Георгиева Димитрова има 368 броя акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във