Банкеръ Daily

Новини

Боряна Пенчева влиза в борда на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система

Зам.-министърът на финансите Боряна Пенчева е назначена за член на УС на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. Това реши правителството на днешното си заседание. Тя заема мястото на освободената от длъжност заместник-министър на финансите Ана Михайлова, която в момента е съветник към политическия кабинет на министъра на финансите.
С решението на Министерския съвет в състава на УС на фонда влизат: Боряна Пенчева - заместник-министър на финансите, Милена Бойкова - директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” в Министерството на финансите, Светла Костова - директор на дирекция „Държавно съкровище” в Министерството на финансите, Ивайло Иванов - изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане - Министерството на труда и социалната политика, Ваня Борисова - представител на национално представените организации на работодателите, Васил Велев - представител на национално представените организации на работниците и служителите, Весела Караиванова-Начева - подуправител на Националния осигурителен институт.
В края на 2008 г. бе приет Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ЗДФГУДПС), който регламентира статута и дейността на фонда. Неговата основна цел е постигане и гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система чрез трансфериране на допълнителни средства от държавния бюджет за фонд „Пенсии” за период не по-малко от 10 години. Средствата на фонда са самостоятелно обособена част от държавния бюджет и се управляват и структурират в инвестиционни портфейли по ред и при условия предвидени в закона.
Ръководството на фонда се осъществява от Управителен съвет който се състои от председател и осем членове. Министърът на финансите е председател, а министърът на труда и социалната политика е заместник-председател и участват по право в Борда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във