Банкеръ Daily

Новини

Бордът на директорите на УниКредит е одобрил увеличение на капитала от 7.5 млрд. евро

Бордът на директорите на УниКредит е одобрил увеличение на капитала от 7.5 млрд. евро, съобщиха от кредитната институция. От банката приемат мерки за допълнително засилване на капитала на групата в съответствие с изискванията на регулаторите. Те са в съответствие и с факта, че наскоро УниКредит беше определена за една от 29-те най-важни за световната финансова система банки. Така банката ще постигне показателя Common Equity Tier 1 (CET1) по Базел 3 над 9% през 2012 г., което е много над регулаторните изисквания и преди законовите крайни срокове, и над 10% през 2015 година. Мерките ще бъдат предложени за одобрение на извънредното общо събрание на акционерите на 15 декември. Предприетите мерки целят допълнително да засилят изискваната по закон капиталова база на УниКредит.


Засилването на капитала ще даде на УниКредит повече стратегическа гъвкавост при предприемането на други действия по ефективното управление на капитала, значителни икономически и финансови ползи, сред които по-ниски разходи за финансиране. Мерките ще стимулират способност за атрактивна политика за разпределение на дивиденти за акционерите и за адекватен буфер при евентуално допълнително влошаване на пазара на държавния дълг или други външни шокове.


Като част от мерките си за засилване на капитала УниКредит не предвижда изплащането на дивиденти през 2012 г. за резултатите през 2011 година.


Групата отчита загуба от 9.3 млрд. евро за деветмесечието на тази година в резултат на загуби в размер на 10.64 млрд. евро за третото тримесечие. Загубата е в съответствие с очакваните резултати в стратегическия план 2010-2015 на УниКредит и е резултат от еднократно отписване на активи в размер на 10,17 млрд. евро, както и на неблагоприятната макроикономическа обстановка и на промените в регулаторните изисквания.


Въпреки това нетната оперативна печалба за деветмесетичието е 2.9 млрд. евро, което е повече отколкото първите девет месеца на миналата година.


От УниКредит очакват групата да излезе на пучалба следващата година

Facebook logo
Бъдете с нас и във