Банкеръ Daily

Новини

Бойко Борисов: Съдът ще издава толкова разрешения за използване на СРС, колкото може да контролира

Засилването на законовите гаранции за спазването на правата на гражданите при прилагането на специални разузнавателни средства, обсъдиха на среща премиерът Борисов, министърът на правосъдието, главният прокурор и председателят на ВКС
Промяна в нормативната уредба и практиката по приложението на специални разузнавателни средства (СРС) така, че българските граждани да са уверени в спазването на техните конституционно гарантирани права, обсъдиха на среща днес министър-председателят Бойко Борисов, министърът на правосъдието Маргарита Попова, главният прокурор Борис Велчев и председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев. На нея бяха представени изводите и препоръките на работната група, създадена от премиера Борисов, която под ръководството на министър Попова трябваше да анализира практиката по прилагане на Закона за СРС. Обсъдени бяха и предложенията на представителите на съдебната власт за повишаване ефективността на използваните СРС-та и затягане контрола над тях.
„Поставяме акцента върху засилване на законовите гаранции за личните права на гражданите, попаднали в обхвата на прилагане на СРС”, каза министърът на правосъдието. Маргарита Попова посочи, че законодателните промени, които ще бъдат предложени, са в четири основни посоки: разширяване на възможностите за служебно уведомяване на гражданите за прилаганите спрямо тях СРС; засилване на регламентацията на последващия съдебен контрол; детайлно разработване на правилата за работа на звеното, прилагащо СРС; засилване на административно-наказателната защита.
Бойко Борисов припомни, че използването на СРС-та се разрешава от съдия, а5155.jpg министърът на вътрешните работи само „разписва включването на машините и изпращането на бригадите за проследяване”. За да няма спекулации за политическа намеса в този процес, участниците в днешната среща се обединиха около идеята отговорността в МВР за издаването на разрешения за използване на СРС да се прехвърли на главния секретар. „Той заема висшата професионална длъжност във ведомството и е наясно с капацитета и възможностите на службите да изпълнят проследяването”, мотивира решението премиерът. По думите му, в МВР пристигат в десетки пъти повече искания за прилагане на СРС, отколкото са възможностите на службите, което може също да доведе до неправомерно използване на събраната информация.
Втората основна промяна ще бъде свързана със засилване на съдебния контрол върху прилагането на СРС и особено в случаите, когато събраната информация не се използва в рамките на наказателното производство. „Съдиите ще дават толкова разрешения, колкото могат да контролират”, категоричен беше премиерът.
Ще се предложи и законово да се регламентира правото на гражданите, спрямо които са прилагани СРС, но не са установени нарушения, да бъдат уведомявани за това и да търсят обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините.
Министър Попова посочи, че поправянето на практиката по прилагане на СРС-та няма да стане без организационно-административни мерки в съответните звена. По думите й, в тях ще бъдат изработени ясни и строги правила, част от които публични, за да могат хората да познават правата си и да знаят от кого да търсят отговорност в случай на допуснато нарушение.
„Убеден съм, че модерната демокрация и конституционализъм изискват съчетаване на два основни принципа – на разделението на властите и на взаимодействие и сътрудничество между тях, когато са налице обществени проблеми. Тази среща е доказателство, че споделяме принципите на модерната демокрация и конституционализъм” Това посочи председателят на ВКС Лазар Груев. Той обобщи, че е налице воля в институциите да се променят законите и практиката по прилагането им – „всеки в своя коридор и според своите отговорности”..

Facebook logo
Бъдете с нас и във