Банкеръ Daily

Новини

БНБ промени наредбата за капиталовата адекватност

Днес Управителният съвет на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции. Промените имат технически характер и са следствие от изменения в европейската директива за капиталова адекватност на кредитните институции по отношение изискванията за пресекюритизиращите позиции и инструментите в търговския портфейл.


Поради незначителния дял на тези дейности в банковите портфейли не се очаква съществен ефект от промените върху показателите на банковата система в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във