Банкеръ Daily

Новини

Блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй” ще управляват радиоактивни отпадъци

Блокове 3 и 4 на АЕЦ bdquo;Козлодуйrdquo; са обявени за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци. Това реши правителството, промени статута им от публична в частна държавна собственост и ги предостави за управление на Държавно предприятие bdquo;Радиоактивни отпадъциrdquo; (РАО). По този начин се изпълняват поетите задължения на България по Договора за присъединяване към Европейския съюз за окончателно спиране за извеждане от експлоатация на блокове 1, 2, 3 и 4 на ядрената ни централаrdquo;.


Обединяването на спрените за извеждане от експлоатация блокове и обявяването им за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци ще оптимизира цялостния процес и ще помогне да се намалят разходите за експлоатация на работещите блокове на атомната електроцентрала. Преминаването им към държавното предприятие ще създаде условия за спазване на безопасността и изискванията на нормативната уредба. Дружеството е единственият титуляр на лицензията за експлоатация на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, включително и на площадката на АЕЦ bdquo;Козлодуйrdquo;.

Facebook logo
Бъдете с нас и във