Банкеръ Daily

Новини

БЛОКИРАХА ОПАСЕН ФИЗИОЛОГИЧЕН РАЗТВОР

Със заповед на директора на Изпълнителната агенция по лекарствата е разпоредено в срок до 24 часа да бъде блокиран и изтеглен от лекарствоснабдителната мрежа на страната на физиологичния разтвор Laevulose 10% sol.inf. 100g/l - 500ml, парт.№ 840606 производство на “Балканфарма Троян” АД.
Това се налага поради несъотвествие с изискванията за качество, отнасящи се към I-ва степен на риска съгласно Наредба № 5 на МЗ, поради това, че е видимо замърсен с органични примеси. За лекарствения продукт Laevulose е получен сигнал от Национална кардиологична болница ЕАД - София за наличие на банки с черна парцалеста утайка. Изпълнителната агенция по лекарствата разпореди със заповед на “Балканфарма Троян” АД да предприеме в срок до 5 работни дни изтегляне на посочената партида. ИАЛ е предприела действия за уведомяване на РИОКОЗ и РЦЗ за осъществяване на контрол по изпълнението на заповедта

Facebook logo
Бъдете с нас и във