Банкеръ Daily

Новини

Близо една трета от българските фирми не чувстват ефектите от кризата

Близо една трета от българските фирми не чувстват ефектите от кризата, сочи анализ на Българската търговско промишлена палата (БТПП)
В началото на месец септември експертите на Българската търговско – промишлена палата проведоха проучване сред българските фирми относно нагласите и очакванията им за развитието на бизнеса през 2010 г.
На въпроса „Как очаквате, че ще се развива заетостта във Вашата фирма”, 54% от анкетираните отговарят, че тя ще се запази. Но според 41% от отговорите заетостта в конкретната фирма ще намалее. По отношение на очакваните приходи от продажби, повече от половината (55.5%) от отговорилите фирми са на мнение, че приходите ще намалеят.
При двата проучени параметъра – приходи от продажби и заетост, е показателен делът на тези, които предвиждат ръст. Този дял е малък, съответно 12.7 % за прогнозиращите ръст в приходите от продажби и 5.5 % за тези, предвиждащи ръст в заетостта. Според експертите на БТПП, тези данни показват дела на фирмите, преодоляващи условията на криза с ръст.
По-подробният анализ на данните показва, че при 94.2 % от фирмите, които предвиждат запазване на приходите от продажби непроменени, броят на работните места ще се запази. А при фирмите, предвиждащи спад в приходите от продажби, заетостта ще се намали в 69 % от случаите.
Сходни проучвания на БТПП от септември 2008 г. (преди кризата) и октомври след началото на кризата показаха резки изменения в очакванията на фирмите само в рамките на един месец. Например по отношение на очакваните приходи от продажби през септември 2008 г. очакванията за ръст бяха 59.3%, през октомври 2008 г. съответно 42.9% - а през септември 2009 г. вече едва 12.7%. Очевидно е, че прогнозите стават все – по негативни.
Позитивният сигнал според експертите на БТПП се изразява в това, че и в трите проучвания сравнително постоянен е делът на фирмите, които не прогнозират резки изменения на съществуващото ниво на приходите от продажби и на заетостта. Не са повлияни отрицателно от икономическите условия около 31- 32 % от анкетираните при различни условия фирми.
Осъщественото през септември 2009 г. изследване включва още един въпрос: относно позицията на фирмите при договаряне на осигурителните прагове. Сред отговорилите доминира мнението осигурителните прагове да останат без промени.
Оценката на БТПП е, че повишаването на осигурителните прагове над нивото от 2009 г. ще се отрази негативно на заетостта, особено при фирмите с негативни очаквания за бъдещите приходи от продажби. Дори фирмите със стабилно положение, които ще запазят броя на работните места, не одобряват повишаване на осигурителните прагове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във