Банкеръ Daily

Новини

БЛИЗО 83 МЛН. ЛВ. ПРЕДОСТАВЯ ОП “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” ЗА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ

До 4 септември общини ще могат да кандидатстват по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за развитието на туристически атракции” от 82 858 124 лв. , която е по Оперативна програма “Регионално развитие”. Това съобщиха от правителствената информационна служба. От тях 70 429 405 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 12 428 719 лв. са национално съфинансиране. Схемата ще подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификацията на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват развитие на природни, културни и исторически атракции – реставрация, консервация, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др. Предвижда се и развитие на туристическата инфраструктура, необходима за атракциите - туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски информационни центрове. В дейностите е планирано и развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, нужна за посещението им - пътища/улици за достъп, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел, паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги, съоръжения, обслужващи туристическата атракция и посетителите, достъп за хора с увреждания, необходими за развитието на цялостен туристически продукт. Не на последно място ще бъде подкрепено и съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции, като и допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение към атракциите - организиране на събития в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във