Банкеръ Daily

Новини

БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ ПРИДОБИ НЕДВИЖИМ ИМОТ В ПЛОВДИВ ЗА 250 ХИЛ. ЛВ.

В БФБ-София АД е постъпила информация от Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ - София, че на на 11 декември 2007 г. дружеството е закупило от Цигарена фабрика Пловдив АД - Пловдив недвижим имот, представляващ 340/640 идеални части от дворно място с обща площ 640 квадратни метра. Той е част от поземлен имот по действащия регулационен план на централната градска част на Пловдив, ул. Екзарх Йосиф № 18 (ул. Цанко Дюстабанов №59), за сумата от 250 хил. лв., без ДДС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във