Банкеръ Daily

Новини

Благоевград-БТ ще разпредели като дивидент до 20 на сто от натрупаните печалби от минали години

Благоевград-БТ АД ще разпредели дивидент за акционерите си до 20 на сто от натрупаните печалби от минали години, става ясно от поканата за свиква на редовно общо събрание на 20 юни. Това, разбира се, ще се случи, ако бъдат одобрени доклада за дейността на дружеството, анализа на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и предложението за разпределение на финансовия резултат.
Акционерите ще гласуват за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през изминалата година. Те ще определят и възнаграждението на мениджънта.
В дневния ред са и точките за одобряване на сделки по чл.114, ал.4 от ЗППЦК, описани в мотивиран доклад-приложение към материалите за общото събрание и за обсъждане на изменения и допълнения в Устава на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във