Банкеръ Daily

Новини

БИЗНЕС КЛИМАТЪТ СЕ Е ПОНИЖИЛ С 0,9 ПУНКТА СПРЯМО ПРЕДХОДНИЯ МЕСЕЦ

През юли 2008 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.9 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на по-ниските оценки на мениджърите в търговията на дребно и сектора на услугите, съобщават от статискическият институт.
Бизнес климатът в страната остава благоприятен, като стойността на показателя е с 18.7 пункта над дългосрочната си средна.
Съставният показател “бизнес климат в промишлеността” през юли запазва нивото си от предходния месец. Мненията за настоящото бизнес състояние на предприятията са по-умерени в сравнение с юни, като очакванията на стопанските ръководители за следващите шест месеца са то да се подобри. През юли средното натоварване на мощностите в промишлеността е 74.4%, което е с 1.3 пункта под априлското равнище. Очакванията на мениджърите за износа през следващите три месеца са той да се запази (76.6% от предприятията) или да се увеличи (18.2%).
Относно продажните цени около една четвърт от предприемачите в отрасъла предвиждат увеличение през следващите три месеца.
През юли 2008 г. стопанската конюнктура в строителството остава благоприятна. Равнището на съставния показател “бизнес климат” се покачва с 4.0 пункта спрямо предходния месец поради повишения оптимизъм в оценките на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията и в очакванията за шест месеца напред. Предвижданията за строителната активност са тя да се увеличи (47.4% от предприятията) или да остане същата (48.7%), като се прогнозират и повече нови поръчки през следващите шест месеца. Същевременно обаче последната анкета отчита увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията.Основен фактор, затрудняващ дейността на предприятията, е конкуренцията в отрасъла, като със съществен негативен ефект са също недостигът на работна сила, цените на материалите и финансовите проблеми.Съставният показател “бизнес климат в търговията на дребно” пада с 3.4 пункта в сравнение с предходния месец. Това понижение се дължи на по-умерените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Подобно изместване на мненията се наблюдава и по отношение на очакванията за поръчките към доставчици и продажбите през следващите три месеца.С най-голяма тежест сред причините, затрудняващи развитието на бизнеса в отрасъла, продължават да бъдат конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.По отношение на продажните цени нараства делът на мениджърите, които предвиждат тяхното покачване през следващите месеци.През юли стопанската конюнктура в сектора на услугите остава сравнително благоприятна. Съставният показател “бизнес климат” се задържа над дългосрочната си средна стойност, макар че през последния месец се понижава с 5.5 пункта. Това намаление се дължи главно на изместване на прогнозите на мениджърите по отношение на очакваната бизнес ситуация в посока от “подобрение” към “запазване на същата”. Дейността на предприятията от сектора на услугите се затруднява предимно от конкуренцията в бранша (според 55.5% от ръководителите на предприятия), като същевременно се засилва влиянието на несигурната икономическа среда (по мнение на 1/4 от тях).В сектора на услугите няма инфлационни очаквания./

Facebook logo
Бъдете с нас и във