Банкеръ Daily

Новини

Бюджетният дефицит през юни спада с 65 процента

Бюджетният дефицит е 54.6 млн. лв., става ясно от консолидираната фискална програма през юни, като отчетеното намаление на годишна база е с 65%, показват предварителни цифри на Министерство на финансите.
За шестте месеца салдото е отрицателно и в края на юни е в размер на 652.1 млн. лв., или 0.9% от прогнозния БВП.
Отрицателното салдо е формирано от дефицит по националния бюджет (от 455.9 млн. лв.) и дефицит по европейските средства в размер на 196.2 млн. лева. Дефицитът за периода януари-юни 2010 г. бе в размер на 1.51 млрд. лв. (2.2% от БВП).
Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на юни са 12.04 млрд. лв. като спрямо същия период на 2010 г. показват ръст от 7.6 на сто. То се дължи в най-голяма степен на по-високите постъпления от косвени данъци, които са нараснали с 638.1 млн. лв. (15.8%).
При постъпленията от преки данъци и други данъци по ЗКПО също има лек ръст спрямо отчетените за същия период на 2010-а.
Фискалният резерв към 30 юни възлиза на 5.2 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във