Банкеръ Daily

Новини

БИОВЕТ С КРЕДИТ ОТ 500 ХИЛ. ЕВРО

На 6 февруари 2008 г. Биовет АД - Пещера сключил договор за кредит с Банка Пиреос България АД, съобщи БФБ-София. Размерът на кредита е 500 хил. евро, а срокът за погасяването му е до 30 януари 2009 година. Като обезпечение по кредита фармацевтичната компания е вписала първи по ред договор за ипотека, учреден в полза на банката, върху недвижимо имущество (имот) с площ 5 241 кв. м., ведно с построената в него четириетажна административна сграда с портиерна, със застроена площ 532 кв. м. и РЗП от 2 028 кв. м, находящ се в Ботевград, Промишлена зона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във