Банкеръ Daily

Новини

БИОВЕТ КАПИТАЛИЗИРА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2008 ГОДИНА

Общото събрание на акционерите на Биовет АД - Пещера (53B), проведено на 19 юни, е приело предложението балансовата печалба за 2008 г. на дружеството, възлизаща на 614 542.58 лв., да се разпредели, както следва: 61 454.26 лв. за фонд Резервен, а останалите 553 088.32 лв. се заделят като Допълнителни резерви.
Това стана ясно след приемането на доклада на управителните органи за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2008 година.
Приет е и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада за дейността към него.
Всички членове на управителния орган са били освободени от отговорност за дейността им през 2008 година.
Общото събрание е избрало Одитен комитет на компанията в предложения състав и мандат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във