Банкеръ Daily

Новини

Биоиасис продава всички обратно изкупени собствени акции

Съветът на директорите на Биоиасис АД, София е взел решение дружеството да продаде всички акции, изкупени обратно при процедурите по обратно изкупуване на собствени акции, осъществени при условията на чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК и въз основа на правомощията на борда на директорите. Това е станало на заседание, проведено на 5 май, съобщиха от фирмата чрез сайта на БФБ-София.
Акциите да бъдат продадени на регулиран пазар на ценни книжа – БФБ-София АД по реда и при условията за покупко-продажба на безналични ценни книжа, съгласно изискванията на действащата нормативно уредба.
Минимална цена за продажба на обратно изкупените акции ще бъде 50 лв., а максимална – 1 000 лева.
Минималната и максималната цена за продажба на обратно изкупените акции е еднаква с минималната и максимална цена, определена от съвета на директорите на дружеството относно осъществяване на процедурите по обратно изкупуване на собствени акции на Биоиасис АД.
Елана Трейдинг АД е избраният лицензиран инвестиционен посредник, на който да бъде дадена поръчка за продажба на обратно изкупените акции.
Общият брой на обратно изкупените от дружеството собствени акции в рамките на осъществените процедури по обратно изкупуване към 5 май възлиза на 1195 броя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във