Банкеръ Daily

Новини

Биоенергетика увеличи дела си във ФЗЗ Мел инвест до 44.41 процента

Биоенергетика ЕООД - София е придобило 1 871 899 бр. акции, представляващи 6.69% от капитала на Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ - София (6A7), съобщиха от дружеството със специална инвестиционна цел. След сделката купувачът е увеличил дяловото си участие до 11 579 921 броя или 41.41% от акциите с право на глас.
Основната дейност на фонда е закупуване на земеделска земя с цел отдаването й под наем и аренда, както и окрупняването й.
Фонд за земеделска земя Мел инвест е разпределил паричен дивидент в общ размер 71 352.06 лева, представляващи 90% от финансовия резултат за 2009 г. на дружеството, преобразуван по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ. Всеки акционер е получил дивидент в брутен размер от по 0.00255 лева за една акция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във