Банкеръ Daily

Новини

БИОЕКО С НОВО РЪКОВОДСТВО

На проведено общо събрание на акционерите на Биоеко АД - Варна на 5 октомври 2007 г. са гласувани промени в органите на управление на дружеството. Освободен е от длъжност в съвета на директорите Борислав Петров, а на негово място е избран Петър Кабакчиев.
Останалите членове в съвета са Станимир Иванов Георгиев и Димитър Йорданов Керемедчиев - изпълнителен директор.
Акционери в дружеството, което се занимава с научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, са Министерство на икономиката и енергетиката с дял от 5% и Юта-Електроника ЕООД, Варна, с 16%, а група физически лица държат 73 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във