Банкеръ Daily

Новини

БИЛЯНА - ТРИКО УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ СЪС 157 794 НОВИ АКЦИИ

Съветът на директорите на Биляна - трико АД, Петрич, с решение на общото събрание от 18 октомври 2007 г., увеличава капитала от 78 897 лв. на 236 691 лв. чрез издаването на нова емисия от 157 794 поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност по един лев. Това стана ясно от поканата, публикувана в Държавен вестник. Емисионната стойност на новите акции е 4 лв. за акция, а тя трябва да се изплати напълно (на 100%) при записването на акциите. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала до момента. В случай че новите акции не бъдат записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции. Срокът за записване на нови акции е 40 дни, считано от датата на обнародване на съобщението за увеличаване на капитала в Държавен вестник. Кандидатите за придобиване на акции от новата емисия заявяват писмено намеренията си при изпълнителния директор. Средствата по емисионната стойност на записаните акции се превеждат по набирателна сметка на дружеството в УниКредит Булбанк АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във