Банкеръ Weekly

Новини

Билборд запази печалбата си в резервите

Да не се разпределя паричен дивидент на акционерите, реши проведеното на 24 юни общо събрание на Билборд АД - София. Нетната печалба на фирмата за дигитален широкоформатен печат, реализирана през 2012 г. в размер на 25 132.08 лева остава във фонд Неразпределена печалба.


Това беше гласувано след приемането на доклад за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), годишните финансови отчети за 2012 г. (индивидуален и консолидиран) и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на счетоводните документи на фирмата.


Общото събрание освободи от отговорност всички членове на съвета на директорите - Калин Генчев - председател, Стефан Генчев - изпълнителен директор, Румен Радев - заместник-председател и независим член, Десислав Томов - независим член, за дейността им през изминалата година. И беше одобрена предложената от мениджърите политика за определяне на възнагражденията на членовете на борда. Брутното месечно възнаграждение на изпълнителния член и председателя на съвета ще бъде в размер на седем минимални работни заплати за страната, а независимите членове ще получават по една минимална заплата.


Акционерите са разгледали и приели решение за сключване на договор за отдаване под наем на машини между Билборд АД (наемодател) и дъщерното дружество Дедракс АД (наемател). Мениджърите са овластени за договорят годишната наемна цена за всяка една година от договора и останалите условия.


Билборд е най-голямата и модерна печатница на Балканския полуостров. В пазарния си сегмент тя има редица стратегически бизнес предимства, по отношение на които почти няма конкуренция у нас. Сред тях са изработката на огромни по площ мегабордове и други материали за външна реклама, изпълняването на уникални като качество и тираж поръчки, както и печат с всякакъв размер върху различни нестандартни материали. Компанията е и единствената у нас, която предлага комплексни решения за производство на външна и интериорна реклама ndash; от проектиране до монтаж на изработените материали.


Билборд АД разполага с офиси в София, Пловдив, Варна и Бургас. Посредством тях успешно обслужва еднакво добре своите клиенти по места, като изпълнява и отдалечени монтажи на територията на цялата страна.


Към настоящия момент дружеството е лидер на пазара на широкоформатен дигитален печат, офсетов печат и брандиране на превозни средства. Значително е присъствието на фирмата и в областта на външната реклама, търговията с оборудване и материали за дигитален печат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във