Банкеръ Daily

Новини

Билборд сключи договор с Юробанк И Еф Джи България кредитна линия в размер на 500 хил. евро

Лидерът на пазара на широкоформатен дигитален печат Билборд АД е сключил договор с ТБ Юробанк И Еф Джи България АД за двугодишна кредитна линия в размер на 500 хил. евро, която се предоставя на дружеството за оборотни средства. Информацията е от дружеството чрез сайта на БФБ-София. Оборотното финансиране се предоставя на компанията с цел надлежно обслужване на задълженията на дружеството към негови доставчици, както и с оглед очаквано увеличаване обема на производство. Средствата ще се използват единствено за извършване на плащания по фактури, издадени от компании-доставчици на суровини и материали. Усвояването на средствата по кредитната линия започва на 1 октомври 2010 година.
Кредитът ще бъде използван от Билборд АД във връзка с и при осъществяване на обичайната дейност на дружеството, съгласно предмета му на дейност. В сделката не участват свързани и заинтересувани лица по смисъла на ЗППЦК.
Кредитът за оборотно финансиране на дъщерното дружество Типо Принт ООД с ТБ Юробанк И Еф Джи България АД, в размер на 153 хил. евро, е удължен с нов двугодишен период, а кредитът за оборотно финансиране на другото дъщерно дружество - Дедракс ООД с ТБ Юробанк И Еф Джи България АД, в размер на 300 хил. евро, е удължен с нов едногодишен период.
Билборд АД е основано през 2001 г. с първоначални интереси в областта на дигиталния широкоформатен печат. През същата година реализира първата си инвестиция в ново оборудване, закупувайки цифрова печатна машина от водещия американски производител Vutek.
Утвърждавайки се на пазара на широкоформатния печат, през 2003 г. дружеството започва да инвестира и в разработването на офсетов печат. В това бизнес направление започва да работи дъщерното дружество Дедракс ООД. През същата година е въведена успешно и системата за управление на качеството ISO 9001:2000.

Facebook logo
Бъдете с нас и във