Банкеръ Daily

Новини

Бианор Сървисиз сключи с УниКредит Булбанк договор за револвиращ кредит в размер до 400 хил. евро

На свое заседание, проведено на 29 март, съветът на директорите на Бианор Холдинг АД, е взел решение в качеството си на едноличен собственик на капитала на Бианор Сървисиз ЕООД, последното да сключи с ТБ УниКредит Булбанк АД, договор за банков револвиращ кредит в размер до 400 хил. евро, разпределени в два транша. Информацията е от компанията.
Заемът ще бъде използван за оборотни средства (в т. ч. и за заплати), за финансиране на разходи, свързани с плащания към подизпълнители, за търговски и маркетингови цели, за средства, необходими за краткосрочно финансиране на развойната дейност, свързана с продукта iMediaShare, става ясно от съобщението.
Бианор Холдинг встъпва като солидарен длъжник по договора. Револвиращият кредит, между Бианор Сървисиз и УниКредит Булбанк ще бъде обезпечен с договорни ипотеки върху собствени на Бианор Холдинг имоти и залог върху вземания на Бианор Холдинг и Бианор Сървисиз при УниКредит Булбанк.
Бианор Холдинг отчете печалба от 1 хил. лв. в консолидирания си отчет към 31 декември 2010 година. Общите приходи са в размер на 2.875 млн. лв., което е намаление с 34.75% на годишна база. Оперативните разходи обаче също отчитат спад - от 32.99%, и в края на миналата година са 2.844 млн. лева.
Според неконсолидирания отчет за 2010-а холдинговото дружество има печалба в размер на 26 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във