Банкеръ Daily

Новини

БИАНОР СТАНА СОБСТВЕНИК НА НОВ ОФИС В СОФИЯ

В изпълнение на инвестиционната си програма, заложена в проспекта и сключен предварителен договор с Крит ЕООД за покупка на недвижими имоти, намиращи се в нова сграда със смесено предназначение (жилищна и административна) в София, район Младост, бул. Александър Малинов, на 27 септември Бианор АД е подписал окончателния договор. След тази сделка компанията вече е собственик на офис № А-3, находящ се в административно-жилищна сграда на бул. Ал. Малинов, със застроена площ 466.86 кв. метра. Стойността на имота е 842 817.90 лева.
На 30 октомври компютърната фирма свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще гласува за приемане на програма за разпределяне на акции от капитала на дружеството безплатно за служителите на Бианор и дъщерните му дружества. При липса на кворум събранието ще се проведе на 16 ноември.
Бианор реализира нетна неконсолидирана печалба за полугодието на тази година от 1000 лв. при 204 хил. лв. положителен нетен финансов резултат година по-рано. Продажбите от дейността също намаляват до 316 хил. лв. при 766 хил. лв. в края на юни 2006 година.
Бианор обединява компании, извършващи дейности в областта на информационните технологии, уеб дизайна и електронната търговия, и в които има мажоритарен дял: Бианор Сървисиз ЕООД, Некстборн ООД и Най-Маг ООД. Значително е дяловото му участиев Ол Телекомс АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във